Over deze keuzehulp

De ICD keuzehulp is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en ZorgKeuzeLab. Ook zijn patiënten en patiëntenvereniging Stichting ICD Dragers Nederland nauw betrokken bij de totstandkoming.

Voor wie is de keuzehulp?

De ICD keuzehulp is voor primaire en secundaire preventie patiënten die in aanmerking komen voor een eerste ICD plaatsing (ook bij CRT-D) of een ICD-wissel wegens batterijdepletie.

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn, opgesteld door de NVVC.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Nederlandse richtlijnen
van Erven L. ICD/Pacemakers in de laatste levensfase. 2013.

van Erven L. Guidelines ICD implantation 2005–an update. Department of Cardiology, Erasmus University Medical Center, 2006.

Internationale richtlijnen
Brignole M, Auricchio A, Baron-Esquivias G et al. 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: the Task Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). European heart journal 2013;34:2281-329.

Epstein AE, DiMarco JP, Ellenbogen KA et al. ACC/AHA/HRS 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the ACC/AHA/NASPE 2002 Guideline Update for Implantation of Cardiac Pacemakers and Antiarrhythmia Devices) developed in collaboration with the American Association for Thoracic Surgery and Society of Thoracic Surgeons. Journal of the American College of Cardiology 2008;51:e1-62.

Priori SG, Blomstrom-Lundqvist C, Mazzanti A et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: The Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). European heart journal 2015;36:2793-867.

Tracy CM, Epstein AE, Darbar D et al. 2012 ACCF/AHA/HRS Focused Update of the 2008 Guidelines for Device-Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Heart rhythm: the official journal of the Heart Rhythm Society 2012;9:1737-53.

Aanvullende bronnen
Ranasinghe I, Parzynski CS, Freeman JV et al. Long-Term Risk for Device-Related Complications and Reoperations After Implantable Cardioverter-Defibrillator Implantation: An Observational Cohort Study. Annals of internal medicine 2016.

van Rees JB, de Bie MK, Thijssen J, Borleffs CJ, Schalij MJ, van Erven L. Implantation-related complications of implantable cardioverter-defibrillators and cardiac resynchronization therapy devices: a systematic review of randomized clinical trials. Journal of the American College of Cardiology 2011;58:995-1000.

Ezzat VA, Lee V, Ahsan S et al. A systematic review of ICD complications in randomised controlled trials versus registries: is our 'real-world' data an underestimation? Open heart 2015;2:e000198.

Bogale N, Witte K, Priori S et al. The European Cardiac Resynchronization Therapy Survey: comparison of outcomes between de novo cardiac resynchronization therapy implantations and upgrades. European journal of heart failure 2011;13:974-83.

Yang X, Wang Z, Zhang Y, Yin X, Hou Y. The safety and efficacy of antithrombotic therapy in patients undergoing cardiac rhythm device implantation: a meta-analysis. Europace : European pacing, arrhythmias, and cardiac electrophysiology : journal of the working groups on cardiac pacing, arrhythmias, and cardiac cellular electrophysiology of the European Society of Cardiology 2015;17:1076-84.

Demir GG, Guler GB, Guler E et al. Pocket haematoma after cardiac electronic device implantation in patients receiving antiplatelet and anticoagulant treatment: a single-centre experience. Acta cardiologica 2017;72:47-52.
Laatste update
1 februari 2023

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, patiëntenvereniging Harteraad en patiëntenvereniging Stichting ICD Dragers Nederland (STIN).
STIN Harteraad
De ICD keuzehulp is een initiatief van de NVVC en ontwikkeld door ZorgKeuzeLab in samenwerking met een team van cardiologen, patiëntenvereniging Stichting ICD dragers Nederland en een expert- en patiëntpanel.

De werkgroep, onder leiding van dr. Lieselot van Erven, cardioloog bij het LUMC, is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Daarnaast hebben cardiologen, internist-ouderengeneeskundigen en patiënten (vertegenwoordigers) meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. L. van Erven
Dr. L. van Erven
Cardioloog
LUMC
H.A.M. Spierenburg
H.A.M. Spierenburg
Cardioloog
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Dr. R.J.A.M. Verbunt
Dr. R.J.A.M. Verbunt
Cardioloog
Máxima Medisch Centrum
Drs. Dilek Yilmaz
Drs. Dilek Yilmaz
AIOS
LUMC

Financiering

De NVVC en ZorgKeuzeLab dragen financieel bij aan de ontwikkeling en implementatie van de keuzehulp. Voor de ontwikkeling van de keuzehulp is ook financiële steun ontvangen via de SKMS.

De NVVC en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de ICD keuzehulp na, als onderdeel van het zorgtraject. Aansluitend aan de ontwikkeling vindt daarom onderzoek plaats, waarin de beste implementatiestrategieën voor deze keuzehulp worden onderzocht.

Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement.

Na afronding van het onderzoek is de keuzehulp openbaar toegankelijk voor patiënten die de keuzehulp niet via hun ziekenhuis ontvangen.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.